Pallet BPG120.080.OP03-3

  • Kích thước: 1200 x 800 x 130 mm
  • Chất liệu: PP
Pallet BPG120 có chân liền khối rất cứng, vững, rất phù hợp với mục đích để trên kệ racking.