Pallet nhựa BPG120.100.NP01-1

  • Mã: BPG C145-1
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE