Pallet nhựa BPG120.100.OP11-2

  • Mã: BPG 11LK-2
  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Chất liệu: Nhựa HD/PP